• Thư ngỏ của Quốc Phục
   Thư ngỏ của Quốc Phục

   Tất cả chúng ta ai cũng tự hào về văn hóa doanh nghiệp mình, được xây dựng bằng mồ hôi, trí tuệ và chắt lọc từ văn hóa nhân loại, văn hóa loài người, đặc biệt là kho báu to lớn văn hóa Việt Nam...

   Xem chi tiết
 • Ý tưởng về Quốc Phục
   Ý tưởng về Quốc Phục

   Doanh nhân Việt Nam sử dụng “Áo Dài Doanh Nhân” là Quốc Phục ngoại giao văn hóa trên các diễn đàn văn hóa kinh tế và chính trị trong và ngoài nước.

   Xem chi tiết
 • Mục đích của Quốc Phục
   Mục đích của Quốc Phục

   Doanh nhân mặc áo dài là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, sống và thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

   Xem chi tiết
 • Ý nghĩa của Quốc Phục
   Ý nghĩa của Quốc Phục

   Áo dài là một báu vật trong văn hóa thời trang Việt Nam mà các thế hệ sau xứng đáng được thừa hưởng và phải có trách nhiệm bảo tồn báu vật đó đến muôn đời.

   Xem chi tiết
 • Phân tích Quốc Phục
   Phân tích Quốc Phục

   Người Việt (doanh nhân Việt) mong muốn thay đổi, loại bỏ, học hỏi như một quá trình liên tục để có thể nhanh chóng hoà nhập cùng thế giới mà không giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc mình.

   Xem chi tiết
 • Tinh thần Quốc Phục
 • Minh họa của Quốc Phục
 • Trải nghiệm của Quốc Phục
   Trải nghiệm của Quốc Phục

   Hãy khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, hãy cùng chung vai góp sức, gìn giữ, sáng tạo, xây dựng và ủng hộ tốt nhất để “Quốc Phục” này được nâng niu và gìn giữ cho muôn đời sau.

   Xem chi tiết
 • Dự kiến thực hiện Quốc Phục
   Dự kiến thực hiện Quốc Phục

   Các nhà may, thiết kế thời trang Việt Nam tại nước ngoài được nhận bản thiết kế áo dài mẫu để thực hiện may đo cho tất cả những người Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam đều có cơ hội tự hào khoác trên mình.

   Xem chi tiết
 • Đề xuất của Quốc Phục
   Đề xuất của Quốc Phục

   Nhà Nước quy định toàn thể các Doanh nhân Việt Nam phải mặc Quốc Phục này để hình ảnh Việt Nam ngày càng đặc biệt và dễ nhận biết hơn trong mắt cộng đồng quốc tế.

   Xem chi tiết
 • Truyền thống về Quốc Phục
   Truyền thống về Quốc Phục

   Trong các dịp lễ hội Văn Hóa, Áo Dài Quốc Phục sẽ tham gia các chương trình trình diễn thời trang được đăng tải quảng bá trên các phương tiện truyền thông.

   Xem chi tiết
 • Kết luận về Quốc Phục
   Kết luận về Quốc Phục

   Tôi luôn tin rằng Áo dài Việt Nam là nguồn tài nguyên to lớn và vô cùng quý giá, đầy ý nghĩa nhân văn, mang linh hồn văn hóa của đất nước Việt Nam - ngàn năm văn hiến.

   Xem chi tiết